Sunday, 17th of February 2019
Sunday, 17th of February 2019


Photo Credit: Janne Danielsson

Utgångsposition:
Ligg i uppfälld position (se 100) med höger ben böjt, det vänstra rakt ut på diagonal. Fingrarna i nacken, armbågarna utåt sidorna.

Övning:
Vrid överkroppen åt höger, sträva mot höger knä med vänster axel, INTE med armbågen. Titta bakåt på den bakre armbåen Håll armbågarna utåt hela tiden, dra inte i huvudet. Andas in genom näsan och byt ben och korsa åt andra hållet, andas in en gång till, sedan byt och andas ut, byt andas ut igen (ganska snabb takt). 6-8 rep (4 in/utandningar 1 rep (in,in,ut,ut)). Försök att komma upp lite högre än vad som visas på bilden. Variation: gör övningen långsammare, och håll positionen vid utandninen (6-8 korsningar).

Tänk på:
Att hålla armar och axlar i en stabil statisk position och låt rörelsen komma ifrån kraftstationen. Se till och få upp minst det ena skulderbladet från golvet. Sträck det raka benet så långt du kan från kraftstationen, och lyft upp i din vridning lång, så du inte trycker ihop ryggraden och böjer upp. Håll det utsträckta benet i diagonal och låt det inte falla för lågt, knip rumpan sa du håller kontroll på det. Gunga inte kraftstationen sida till sida när du korsar, utan håll dej stabil, då jobbar du mer effektivt.
Your Rating: Rate this post.Overall Rating:
(0 votes)

Already a member? Please sign in here
 
Not a Member? Click here to create a new login or enter the info below.
NameEmail (Only for verification)
Comment
Are you human?: Please enter in the text in the image below (this helps us keep out robots and spam)